Pracovné ponuky

Hľadáme spolupracovníkov

Elektrikár

Montér a mechanik

Projekt manager

  • riadenie projektov
  • koordinácia pracovníkov
  • komunikácia s dodávateľmi

Čo ponúkame

  • stabilné pracovné príležitosti
  • najlepšie finančné ohodnotenie na trhu
  • kariérny postup

Čo vyžadujeme

  • vyžadujeme SCC certifikát
  • korektný a zodpovedný prístup
  • lojálnosť voči svojmu zamestnávateľovi
  • osvedčenia o odbornej spôsobilosti

IMS EAST, s. r. o.,

ako dynamická a neustále rastúca spoločnosť s množstvom projektov po celom svete nevyhnutne potrebuje na svoj rozmach nových, kvalifikovaných a zodpovedných zamestnancov. Aj napriek kolísavým pracovným trhom u nás a vo svete ponúkame stabilné pracovné príležitosti, hlavne pre elektrikárov, montérov a mechanikov. Uvítame tiež ambicióznych a komunikatívnych kolegov na manažérske posty.

Našim zamestnancom ponúkame najlepšie finančné ohodnotenie na trhu pre daný druh činnosti v závislosti od náročnosti a charakteru jednotlivých projektov. Ako protislužbu vyžadujeme korektný a zodpovedný prístup k plneniu povinností a lojálnosť voči svojmu zamestnávateľovi. Vzhľadom na to, že väčšina našich zákaziek je v zahraničí, od svojich zamestnancov vyžadujeme tiež SCC certifikát (medzinárodne uznávaný certifikačný štandard), ktorý je pre výkon práce v iných krajinách nevyhnutný. Samozrejmosťou sú osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre daný druh činnosti a platné oprávnenie na prácu s VZV či pracovnou plošinou.

Prijmite teda pozvanie do kolektívu skvelých ľudí, vynikajúcich odborníkov, a tiež množstvo zaujímavých pracovných príležitostí doma aj za hranicami.

Mám záujem o prácu

Súhlas so spracovaním osobných údajov

8 + 14 =