Káblové trasy

Kompletné elektro služby

Obnoviteľné zdroje energie

pre priemysel a domácnosti

Oceľové budovy na kľúč

Konštruktérske a zámočnícke práce

Inteligentné domy a budovy

Kompletné elektro služby

Sféra elektro služieb je veľmi rozsiahla a zahŕňa rozličné druhy elektroinštalačných prác, či už sa týkajú kompletných elektroinštalácií vrátane ich revízií, alebo len opráv starých inštalácií v bytových aj nebytových priestoroch. Naši zamestnanci sú vo svojom odbore skutočnými odborníkmi a v rámci údržby a diagnostiky dokážu zistiť príčinu poruchovosti na jednotlivých prístrojoch a zariadeniach ešte predtým, ako by ich poruchou mohlo prísť k väčším škodám na majetku alebo tým finančným.

Paletu drobných elektroinštalačných prác, ktoré patria k tým najbežnejším v rámci elektro servisu, tvoria hlavne opravy a výmeny istiacich prvkov elektrických rozvodov či výmeny nefunkčných elektrických vypínačov, zásuviek a svietidiel v priemyselnej, ale aj súkromnej sfére.

Do nášho portfólia spadajú tiež opravy a výmeny stupačkových rozvodov v bytových domoch. Boom modernizácie bytových, ale aj nebytových priestorov zahŕňa tiež výmenu starých a opotrebovaných elektroinštalácií za nové, s modernými ovládacími prvkami a kvalitnými materiálmi. To všetko, samozrejme, za prísneho dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj v súlade s príslušnými platnými normami a predpismi.

Naši certifikovaní odborníci na elektroinštalačné práce pomocou moderných meracích a diagnostických prístrojov, a v neposlednom rade aj bohatých skúseností vo svojom odbore, sú zárukou toho, že vaše elektroinštalácie, poruchové prístroje či iné komponenty sú naozaj v tých najlepších rukách.