Káblové trasy

Kompletné elektro služby

Obnoviteľné zdroje energie

pre priemysel a domácnosti

Oceľové budovy na kľúč

Konštruktérske a zámočnícke práce

Inteligentné domy a budovy

Oceľové budovy na kľúč

Spoľahlivé riešenia budov – od skladov až po parkoviská

 

Oceľové priemyselné budovy na kľúč – to sú riešenia, ktoré si poradia s nedostatkom skladovacích, výrobných, ale aj kancelárskych a spoločenských priestorov.

Sme popredným európskym dodávateľom oceľových budov na kľúč. Vyrábame všetky hlavné komponenty – primárnu aj sekundárnu konštrukciu, strešný a stenový systém, ako aj tepelné izolačné systémy. IMS EAST, s. r. o., pre vás realizuje výstavbu výrobných hál, skladov a kancelárskych priestorov. Staviame parkovacie domy, športové haly a hangáre či priestory pre využitie v poľnohospodárskej výrobe. Dokážeme navrhnúť a postaviť akúkoľvek oceľovú priemyselnú budovu podľa vašich potrieb a vášho zadania.

IMS EAST, s. r. o., je stavebným partnerom spoločnosti ASTRON a vďaka tomu máme možnosť pracovať s vysokokvalitnými produktmi so zárukou až 30 rokov. Bohaté skúsenosti profesionálov v oblasti oceľových budov na kľúč robia túto spoluprácu plodnou na množstvo nových poznatkov a zákaziek po celom svete.

Zverte svoje stavebné plány do rúk odborníkov, ktorí ich vyriešia rýchlo, spoľahlivo a profesionálne.

Skladové haly

Parkovacie domy

Výrobné haly

Administratívne budovy

Športové haly

Skladové haly

Skladové haly a logistické centrá s voľným rozponom až 100m a absenciou vnútorných stĺpov vám umožnia využiť celý zastavaný priestor bez akýchkoľvek prekážok a manipulovať s tovarom alebo materiálom bez obmedzení.

Skladové haly podľa vašich požiadaviek

Pri výrobe skladovacích hál a logistických centier z ocele myslíme na udržateľné riešenie rozmanitých podnikateľských zámerov. Na základe individuálnych požiadaviek investora vytvárame optimálne riešenia, ktoré vyhovujú potrebám konkrétneho odboru. Široké využitie budov z ocele je možné vďaka variabilným stenovým a strešným systémom.

Stanovte rozmery, požiadavky na funkčnosť, dizajn a architektonické prevedenie exteriérov i interiérov a my vám vytvoríme riešenie na kľúč. Každé logistické centrum Astron zaručuje vysokú kvalitu, moderné architektonické riešenie a vysokú funkčnosť.

Ukážky skladových hál

Výrobné haly

Výrobné haly sa vyznačujú ideálnou vnútornou klímou a vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami. Tie zabezpečuje dômyselný stenový systém, ktorý do strechy a stien integruje izoláciu Astrotherm – rohože sklenej vaty s parozábranou.

Konštrukcia priemyselných hál zabezpečuje tiež výbornú absorpciu hluku. Do dvojplášťových stien totiž možno dodať tlmiaci akustický panel.

Vďaka individuálnemu prístupu ku každému projektu dokážeme navrhnúť dokonalé riešenie aj z hľadiska osvetlenia budovy. Náš komplexný sortiment obsahuje priesvitné panely, dvere a okná, vrátane vetracích otvorov a ďalších stavebných prvkov. Tie svojou prítomnosťou umožňujú efektívny prístup slnečného svetla.

Súčasťou našich montovaných výrobných hál môžu byť aj nosníky pre pojazdné mostové žeriavy a mezaníny (medziposchodia). Výrobné haly je možno plne prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

Ukážky výrobných hál

Administratívne budovy

Priestor pre administratívu, sklad, výrobu i parkovisko

Výstavba kancelárií vždy predstavuje väčšiu investíciu, ktorá so sebou nesie špecifické požiadavky na rozvrhnutie a funkčnosť vnútorného priestoru. U väčšiny realizácií sa stretávame s dôrazom na nízke obstarávacie náklady a vhodné pracovné prostredie. Investori nezabúdajú ani na reprezentatívne hľadisko kancelárskych budov.

Konštrukcia administratívnej budovy

Naše riešenia umožňujú postaviť administratívnu budovu ľubovoľných proporcií. Skelet stavby sa skladá z rámu primárnej a sekundárnej oceľovej konštrukcie. Celý systém montovanej haly potom dotvárajú strešné a stenové systémy odolné voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Výhodou opláštenia hál je možnosť integrácie sklenej vaty Astrotherm, ktorá predstavuje vysoko efektívnu akustickú a tepelnú izoláciu.

Staviame jednopodlažné i viacpodlažné haly. Administratívne budovy dodávame ako samostatne stojace objekty, konštrukčné riešenie však umožňuje ich bezproblémové napojenie na existujúcu výrobnú halu či iný objekt. Veľký dôraz kladieme na presvetlenie celého priestoru, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou funkčných kancelárií. Riešenia IMS umožňujú veľkú flexibilitu pri návrhu administratívnej budovy a skracujú čas potrebný na výstavbu.

Ukážky realizácií kancelárskych budov

Športové haly

Športové haly Astron poskytujú dokonalé krytie športovísk. Bez ohľadu na to, či ide o zimný štadión, futbalové ihrisko, bazén alebo lezecké centrum, naše športové haly sa prispôsobia akýmkoľvek požiadavkám.

Prečo si vybrať montovanú halu?

V prospech použitia montovaných oceľových hál pri stavbe športoviska hovorí hneď niekoľko argumentov.

  1. Rýchla výstavba
  2. Nízké náklady na prevádzku
  3. Dobré tepelno-izolačné, hlukové, akustické a svetelné vlastnosti
  4. Riešenie na mieru podľa účelu haly
  5. Široký vnútorný rozpon bez vnútorných stĺpov

Oceľové konštrukcie sa osvedčili pri stavbe športových hál po celom svete. S ich používaním sa začalo skôr experimentálne, ale ich ľahká výstavba a dlhá životnosť rýchlo presvedčili investorov, ktorí ich začali hojne využívať na realizáciu svojich zámerov.

Ukážky realizácií športových hál

Parkovacie domy

Parkovacie domy s oceľovou nosnou konštrukciou

Rýchlo postavené, moderné a ekologické

Viacpodlažné nadzemné parkoviská sa v posledných rokoch stali v Európe bežným štandardom. Môže za to najmä vysoká cena pôdy, dôraz na minimalizáciu novej komerčnej zástavby a ekologické požiadavky na jednej strane, rast počtu automobilov na strane druhej. Výstavbe takéhoto druhu parkovísk nahráva aj skutočnosť, že náklady na ich vytvorenie sú prijateľné a ich životnosť je veľmi dlhá.

P + R parkoviská

Rastúci dôraz na ochranu životného prostredia a zlepšenie kvality života vedie zastupiteľstvá miest k budovaniu tzv. P + R parkovísk – záchytných parkovacích plôch naviazaných na hromadnú dopravu. Ich vybudovanie ale zvyčajne obmedzujú náklady na výstavbu a tiež okolitá zástavba.

Preto prichádzame s nenákladným a ekologických riešením – montovanými parkoviskami. Parkovisko s oceľovou konštrukciou sa ľahko stavia, umožňuje integráciu tradičných stavebných materiálov a je oproti iným technológiám finančne menej náročné. Stavebnicový systém navyše dáva výrazný priestor úprave veľkosti a tvarov parkovísk. Vďaka tomu je možné výslednú podobu stavby maximálne prispôsobiť okoliu tak, aby ho stavba nijak nenarušila.

Parkovanie na letiskách alebo pri obchodných domoch

Slovenské a európske zákony sa snažia minimalizovať záber pôdy pre stavebné účely. Z tohto dôvodu je pomerne ťažké získať stavebné povolenie na výstavbu rozsiahlych letiskových parkovísk alebo plôch pre automobilové parkovacie miesta pri nákupných centrách.

Riešením sú viacpodlažné parkovacie domy tvorené oceľovou nosnou konštrukciou a ďalšími stavebnými materiálmi. Viacpodlažné parkovacie plochy disponujú integrovanými a prídavnými stabilizačnými prvkami, ktoré spoločne s použitými technológiami zabezpečujú dlhú životnosť a odolnosť pred silným vetrom. Ten totiž nie je na otvorených plochách, akými sú letiská a okolie obchodných centier, ničím neobvyklým.

Ukážky realizácií parkovachích domov

Predajné ocelové haly

Maximálny komfort pre vašich zákazníkov

Dobre postavená obchodná hala je základom úspechu. Aby koncový zákazník prišiel, vybral a nakúpil, musí na neho komerčný priestor pôsobiť prirodzene a vzbudzovať v ňom záujem. Nejde však o jediné hľadisko. Druhým významným parametrom sú vlastnosti, ktoré zaujímajú samotného predajcu. Jedná sa o náklady na výstavbu alebo pravidelne hradené prevádzkové náklady.

Obchodné haly zo zákaznického hľadiska

Oceľové haly pre veľkoobchod a maloobchod projektujeme tak, aby zákazníkov zaujali hneď na prvý pohľad. Stavebnicové riešenie umožňuje komerčné priestory modifikovať presne podľa vašich predstáv. Chcete modernú halu pre váš obchod? Hľadáte vhodné riešenie pre autosalón, v ktorom budú vozidlá vidieť už z cesty? Potom sú montované obchodné haly vhodným riešením.

Okrem atraktívneho exteriéru majú oceľové haly prepracovaný aj interiér. Je navrhnutý s dôrazom na zákaznícky komfort.

Poľnohospodárske stavby

Budovy pre hospodárske zvieratá, úrodu, techniku i kancelárie

Poľnohospodárske haly si vďaka svojmu špecifickému využitiu žiadajú pri návrhu a stavbe odlišný prístup než napríklad kancelárske budovy. To je dané prísnymi hygienickými normami a zákonmi týkajúcimi sa chovu zvierat a skladovania produktov. Poľnohospodárske stavby spĺňajú nielen príslušné zákony, ale aj vaše špecifické požiadavky odvíjajúce sa od konkrétnych poľnohospodárskych aktivít a miestnych klimatických podmienok.

Výhody oceľových poľnohospodárskych hál

V posledných rokoch sa upúšťa od murovaných poľnohospodárskych budov najmä pre ich stavebnú a finančnú náročnosť, relatívne krátku životnosť, náchylnosť k vlhnutiu a vysoké náklady na opravy.

Oproti murivu sú oceľové poľnohospodárske budovy veľmi odolné a flexibilné. Ľahko sa stavajú a v prípade potreby je možné halu kedykoľvek upraviť alebo rozšíriť. Vďaka premyslenému stavebnicovému systému majú poľnohospodárske stavby široký rozpon bez zbytočných stĺpov a umožňujú tak optimálne využitie celého vnútorného priestoru. Použité technológie a konštrukčné prvky zabezpečujú kvalitné prirodzené osvetlenie, cirkuláciu vzduchu i tepelnú a akustickú izoláciu.

Skladovacie poľnohospodárske haly

Pri uchovávaní potravín je nutné dodržať náročné požiadavky na hygienu, klímu, stabilnú teplotu, odvetrávanie a prašnosť. Preto naše poľnohospodárske haly vybavujeme špeciálnymi konštrukčnými prvkami, akými sú vetracie šachty a umývateľné vnútorné panely, prípadne aj ďalšími súčasťami, ktoré tieto nároky spĺňajú.

Pri návrhu každej skladovacej haly myslíme aj na proces vyskladnenia. Haly sa dajú ľahko vybaviť nájazdovými rampami, vrátane funkčných vonkajších prístreškov určených pre skladovanie potravín určených na export.

Haly na mieru

Od datacentier, cez hotely, kostoly, rodinné domy, hangáre či autosalóny

Vytvárame haly na mieru potrebám klientov. Flexibilný systém umožňuje budovať sklady, výrobné haly, kancelárie, nadzemné parkoviská, poľnohospodárske stavby, malo- a veľkoobchodné budovy a ďalšie, omnoho špecifickejšie stavby. Po celom svete sa nachádza viac ako 50 000 budov našej konštrukcie, pričom výnimkami nie sú ani rodinné domy, múzeá, autosalóny, hotely, ale aj kostol či zázemie pre zlatý dol.

Oceľové haly na mieru prinášajú zákazníkom hneď niekoľko výhod. Oproti klasickej tehlovej budove sú lacnejšie, majú veľmi nízke náklady na údržbu a výborné izolačné vlastnosti. Výroba a stavba prebieha len niekoľko týždňov a po prípadnom doslúžení je možné oceľ recyklovať. Pri výrobných halách či športoviskách je veľmi oceňovaný voľný rozpon až 100 metrov. Možno tak stavať široké a dlhé výrobné haly bez vnútorných stĺpov, zastrešené tenisové kurty či krytý futbalový štadión vrátane miest pre divákov.

Z čoho sa skladajú oceľové haly na mieru?

U väčšiny budov je základom primárna a sekundárna konštrukcia, na ktorú sa následne montuje strecha a stenové panely s izoláciou. Široká škála voliteľného príslušenstva zahŕňa medzipodlažia, žeriavové dráhy, svetlíky či presvetlovacie panely, dymové klapky,dvere, okná a mnohé ďalšie. Oceľové haly na mieru možno ľubovoľne kombinovať s ďalšími materiálmi, akými sú napríklad tehly, sklo, drevo či betón. Výsledná podoba sa teda odvíja od individuálnych požiadaviek klienta.